Welcome to Delicate template
Header
Just another WordPress site
Header

برنامه عملیاتی

آبان ۴ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی بسته هستند)

جملاتی درباره تجارت

آبان ۴ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جملاتی درباره تجارت بسته هستند)

اگر چیزهایی را بخرید که نیاز ندارید، به زودی مجبور خواهید شد چیزهایی را بفروشید که به آنها نیاز دارید.  آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.  هرگز عمق یک رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.  …
Read more

سخنی از امام حسین(ع)

آبان ۲ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سخنی از امام حسین(ع) بسته هستند)

  امام حسین (ع) می فرمایند: عقل جز از راه پیروی حق به کمال نمی رسد.

عکس محرم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای عکس محرم بسته هستند)

Doc3

گیاه کبر

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای گیاه کبر بسته هستند)

گیاه کبر

ملیسا یا بادرنجبویه

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ملیسا یا بادرنجبویه بسته هستند)

ملیسا یا بادرنجبویه

محرم

مهر ۲۶ام, ۱۳۹۵ | Posted by سرگروه in دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای محرم بسته هستند)

چه خواهید گفت آنگاه که پیامبر بگوید: شما که آخرین امت بودید پس از من با اهل بیت و فرزندان گرامی من چه کردید که برخی اسیر و بعضی در خون خود غوطه ور گشته اند.  حضرت زینب (س)