بایگانی نویسنده: سرگروه

نمایشگاه ۲۲ بهمن

بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمایشگاه ۲۲ بهمن بسته هستند)

توزیع ثروت و درآمد

بهمن ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای توزیع ثروت و درآمد بسته هستند)

توزیع ثروت در جهان

سؤالاتی اساسی درباره اقتصاد

بهمن ۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سؤالاتی اساسی درباره اقتصاد بسته هستند)

چند پرسش اساسی درباره اقتصاد ایران

برتن وودز

دی ۲۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برتن وودز بسته هستند)

سیستم برتون ووودز

تحلیلی از شرایط اقتصادی موجود ایران

دی ۱۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تحلیلی از شرایط اقتصادی موجود ایران بسته هستند)

تحلیلی از شرایط اقتصادی موجود ایران

شبه پول چیست؟

دی ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شبه پول چیست؟ بسته هستند)

شبه پول چیست

عکس دومین کارگاه

آذر ۱۹ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای عکس دومین کارگاه بسته هستند)

تورم چیست؟

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تورم چیست؟ بسته هستند)

تورم چیست

دلایل موفقیت دانشگاه استنفورد در نوآوری

آذر ۱۲ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای دلایل موفقیت دانشگاه استنفورد در نوآوری بسته هستند)

چرا دانشگاه استنفورد درنوآوری بهترین دانشگاه است

پول بهتر است یا سواد مالی؟

آذر ۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای پول بهتر است یا سواد مالی؟ بسته هستند)

پول بهتر است یا سواد مالی