جدول معیارهای ارزیابی

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جدول معیارهای ارزیابی بسته هستند)

جدول معیارهای ارزیابی

جدول برگزاری کارگاهها و جلسات گروه اقتصاد

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جدول برگزاری کارگاهها و جلسات گروه اقتصاد بسته هستند)

تاریخ برگزاری جلسات و کارگاه آموزشی گروه اقتصاد

برنامه عملیاتی۹۸-۹۷

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی۹۸-۹۷ بسته هستند)

برنامه عملیاتی گروه اقتصاد متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۸

مشخصات سرگروه استان

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مشخصات سرگروه استان بسته هستند)

فرم-مشخصات-سیستان-وبلوچستان

آغاز سال تحصیلی

مهر ۲ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی بسته هستند)

آغاز سال تحصیلی جدید

تبریک سال تحصیلی جدید

مهر ۲ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تبریک سال تحصیلی جدید بسته هستند)

شناسایی مفاهیم اقتصادی

اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای شناسایی مفاهیم اقتصادی بسته هستند)

مفاهیم اقتصادی

نمونه نوین تکنولوژی

فروردین ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه نوین تکنولوژی بسته هستند)

نمونه نوین تکنولوژی آموزشی

علل موفقیت یا عدم موفقیت در کسب و کار و اقتصاد

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای علل موفقیت یا عدم موفقیت در کسب و کار و اقتصاد بسته هستند)

Doc3

بررسی جمعیت و وضعیت اشتغال در ایران

فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بررسی جمعیت و وضعیت اشتغال در ایران بسته هستند)

بررسی وضعیت جمعیت و اشتغال در ایران