عکس

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای عکس بسته هستند)

سهم کشورها از اقتصاد

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سهم کشورها از اقتصاد بسته هستند)

سهم کشورها از اقتصاد

سوِِییفت چیست

آبان ۲۲ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای سوِِییفت چیست بسته هستند)

🔵 سوئیفت چیست و قطع دسترسی به آن چه مشکلاتی را درپی دارد

عکس اولین کارگاه

آبان ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای عکس اولین کارگاه بسته هستند)

تسلیت اربعین

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای تسلیت اربعین بسته هستند)

جدول تقسیم بندی فصول جهت تدریس مجازی

آبان ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جدول تقسیم بندی فصول جهت تدریس مجازی بسته هستند)

جدول معیارهای ارزیابی

مهر ۲۴ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جدول معیارهای ارزیابی بسته هستند)

جدول معیارهای ارزیابی

جدول برگزاری کارگاهها و جلسات گروه اقتصاد

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای جدول برگزاری کارگاهها و جلسات گروه اقتصاد بسته هستند)

تاریخ برگزاری جلسات و کارگاه آموزشی گروه اقتصاد

برنامه عملیاتی۹۸-۹۷

مهر ۲۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی۹۸-۹۷ بسته هستند)

برنامه عملیاتی گروه اقتصاد متوسطه دوم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی ۹۸

مشخصات سرگروه استان

مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای مشخصات سرگروه استان بسته هستند)

فرم-مشخصات-سیستان-وبلوچستان